TAXAR

posar taxa (a alguna cosa) SV, taxar alguna cosa, evitar-ne l’excés (EC)

Va posar taxa al menjar d’aquell malalt