TAUROMÀQUIA

correguda de toros SN, espectacle públic en què una persona toreja un brau fins a donar-li mort, d’acord amb les convencions de la tauromàquia (IEC)

A la festa major fan una correguda de toros / M’agradaria veure aquesta cursa de braus per la televisió (També s’usa amb la forma cursa de braus)

correguda de bous