TASTAOLLETES

saltar d’una cosa a l’altra SV, anar de l’una a l’altra sense transició (IEC)

En les feines salta d’una cosa a l’altra: és un tastaolletes

no fer cap any de tretze mesos (p.ext.)