TANMATEIX

al capdavall SP, no obstant tot el que hagi pogut al·legar-se en contra (IEC)

Encara que hagi robat per a donar menjar als seus fills, és un lladre al capdavall

després de tot, a fi de comptes, al cap i a la fi, fet i fet

després de tot SAdv, considerant bé alguna cosa / malgrat tots els obstacles (R-M, *)

Està bé que el defensi; després de tot, és el seu germà (R-M)

a fi de comptes, al cap i a la fi, a la fi, al cap darrer, al cap i a l’últim, malgrat tot, al capdavall