TAMBÉ

així com SAdv, i també (IEC)

Van venir els Valldaura, els Roca, així com els Bassó (IEC)

així mateix

així mateix SAdv, d’igual manera / de la mateixa manera, ultra això; també (R-M, IEC)

Recorda-li tot això que et dic, i recomana-li, així mateix, que no faci tard / A part les raons dites hi ha, així mateix, altres motius (IEC, EC)

a més de, així com

al costat de SP, paral·lelament / independentment d’alguna cosa (R-M, *)

És un home atent i cordial, però al costat d’això és intransigent en extrem / Al costat de la seva bonhomia, hi jugava el seu mal geni (R-M)

a part de, al marge de, a més de

i tot SConj, emfasitza una afirmació / àdhuc / fins, inclusivament (R-M, IEC, EC)

Hi assistia el capellà i tot (Fr)

fins i tot

a excepció de (ant.)

ultra això SP, a més del que s’ha dit. També (R-M)

Va estudiar filologia catalana. Ultra això, ha estat treballant en l’elaboració d’un diccionari durant més de tres anys. Per tant, es pot considerar que està perfectament preparat per a aquesta feina

a més de, allèn de