TALENTÓS

ésser un bèstia (en alguna cosa) SV, persona que té un talent portentós

Aquest noi és un bèstia en matemàtiques (S’usa normalment amb noms que denoten disciplines, temes, etc. com a complement)

ésser un as (algú), ésser un crac

ésser un llum (algú) (ant.)