TALÒS

ànima de càntir SN, persona curta de gambals / persona curta d’enteniment i pusil·lànime (IEC, EC)

És una ànima de càntir; per més coses que li facin, mai no es queixarà (R-M)

curt de gambals, curt d’enteniment, calçar pocs punts

cap gros SN, (despectivament) de poca intel·ligència (R-M)

No facis cas del que et diuen; no veus que t’enreden, cap gros? (R-M)

cap de carbassa, cap de meló, cervell de mosquit, cap de suro, curt de gambals, tonto del cul

dur la llanterna apagada SV, ésser poc intel·ligent (R-M)

És dels qui duen la llanterna apagada; no sap mai què li cal fer (R-M)

faltar-li un bull (a algú), no despenjar de gaire alt, no tocar mall ni enclusa, no tocar quarts ni hores

[Mall. (A-M)]

ésser un carnús (algú) SV, (ésser un) home de molta còrpora i de poc enteniment (EC)

No li ho intentis fer entendre, és un carnús

ésser un totxo (algú), tros d’animal, ésser un ase, ésser un suro (algú), ésser un tros de carn batejada, ésser una soca (algú), ésser un bajoca, ésser un llonze, com més alt més animal

més curt que una cua de conill SA, [ésser] molt curt, especialment d’enteniment (A-M)

Li ho vaig explicar tres vegades i no ho va entendre, és més curt que una cua de conill

més curt que el dia de sant Tomàs, més curt que un talp, més curt que una màniga d’armilla, més curt que Lleonard, més ruc que un paner

[Barc. (A-M)]

més ruc que un paner SA, [ésser] molt dur d’enteniment (A-M)

M’estimo més no dir-li res. Com que és més ruc que un paner, tampoc no ho entendria

més ruc que una sopa, més ruc que una sabata, més curt que una cua de conill, més curt que una màniga d’armilla

més…que fet d’encàrrec (p.ext.)

no tenir dos dits de front SV, ésser molt curt d’enteniment (EC)

Sembla que no tingui dos dits de front, tot ho fa malament / Ja és greu, hauria de tenir dos dits de front i no comportar-se d’aquesta manera / Si tingués dos dits de front, hauria aprovat l’examen

no tenir dos dits de seny, no ésser-hi tot, no veure-hi dos dits de lluny, coix del front, baix de sostre

no trobar aigua a mar SV, ésser poc eixerit, especialment per cercar quelcom / no trobar una cosa que és molt fàcil de trobar / no trobar, per curtor o falta d’enginy una cosa que està a la vista (R-M, IEC, A-M)

No li demanis que et busqui res perquè és incapaç de trobar aigua a mar: no t’ho trobarà

no veure-hi dos dits de lluny, no veure un bou a tres passes, no veure-hi més enllà del nas

no trobar aigua al mar (v.f.)

no trobar aigua a la mar (Mall.)

[Barc., Bal. (A-M)]

tenir un cap bo per a pom d’escala SV, tenir el cap buit / ésser una persona de poc enteniment (A-M, *)

No hi ha res a fer amb aquest noi, té un cap bo per a pom d’escala: ja li pots dir les coses mil vegades que ell les continuarà fent malament

cap d’estornell, cap buit, cap de meló, cap de carbassa, cap d’estopa

tros de quòniam SN, dit d’una persona molt beneitona, talossa / talòs, beneitó (EC, P)

Amb aquest tros de quòniam no fareu res de bo / No aprendrà a dividir mai perquè és un tros de quòniam. Que no ho veus? (R-M, *)

tros d’ase, tros de suro, faltar-li un bull (a algú), tros d’animal, ésser un tros de carn batejada, beneit del cabàs

cony de (p.ext.)

[quòniam: llatinisme]

tros de suro SN, dit d’una persona molt beneitona, talossa

A veure quin dia ho fas bé, tros de suro! / Si no ho entén, és que és un tros de suro

tros d’ase, tros de quòniam, tros d’animal, cap de suro, ésser un suro (algú), ésser un tros de carn batejada, beneit del cabàs