TÚNEL

galeria de protecció SN, en una carretera, mena de túnel artificial per tal que (les) allaus passin pel damunt sense interrompre el pas per la carretera (IEC)

Convé que, en aquest punt on sovint es talla el trànsit a causa de les allaus, hi construeixin una galeria de protecció