TÀCTICA

cortina de foc SN, sistema de focs, especialment de la cavalleria, continu i de poca profunditat i densitat, per a desorientar l’enemic quant a la veritable resistència i la situació en el terreny (EC)

L’exèrcit va desplegar una cortina de foc per poder guanyar el combat

cortina de fum (p.ext.)

cortina de fum SN, núvol o boira artificial que hom col·loca entre les forces pròpies i l’enemic a fi d’amagar el moviment d’aquelles (EC)

En moltes ocasions en els combats de guerra cal desplegar una cortina de fum, per poder actuar sense que l’enemic et vegi

cortina de foc (p.ext.)