SUSPENS

molt deficient SA, nota d’examen o d’avaluació en què un examinand és declarat suspès en el grau més baix de la puntuació (EC)

En Manel ha tret un molt deficient de matemàtiques. Haurà d’estudiar força aquest estiu, si vol recuperar l’assignatura

matrícula d’honor (ant.), tenir carbassa (p.ext.), treure carbassa (p.ext.), donar carbassa (a algú) (p.ext.)