SUSPENDRE

donar carbassa (a algú) SV, reprovar / posar un insuficient en un examen, prova, assignatura, etc. (R-M, *)

Han donat carbassa a molta gent en aquesta assignatura / Aquest curs m’han donat carbassa en història (*, R-M)

tenir carbassa (inv.), treure carbassa (inv.), molt deficient (p.ext.)

suspendre (algú) de sou i feina SV, privar algú per un temps determinat de retribució i de funcions com a mesura disciplinària (EC)

Mentre es fa el judici, l’han suspès de sou i feina