SUSPÈS

tenir carbassa SV, (tenir un) suspens o insuficient en un examen (EC)

Aquesta avaluació he tingut carbassa de física i de matemàtiques

treure carbassa

donar carbassa (a algú) (inv.), molt deficient (p.ext.)

treure carbassa SV, (treure un) suspens o insuficient en un examen (EC)

La professora diu que, si no m’esforço més i estudio una mica cada dia, trauré carbassa de socials

tenir carbassa

donar carbassa (a algú) (inv.), molt deficient (p.ext.)