SUPOSANT

en cas de SP, en el supòsit que / suposant que s’esdevingui (R-M, EC)

En cas de bombardeig aneu al refugi / Jo haig de marxar; en cas que vingui algú, digues que tornaré d’ací a tres dies (EC, R-M)

donat cas que, posat cas que, posat que, si de cas, suposat que, mai que, si és així que, mai per mai que

en aquest cas (p.ext.)

si és així que SConj, essent que (R-M)

Jo li contestaria per carta, però si és així que demà tu l’has de veure, ja li ho pots explicar tu mateix (L’oració subordinada ha d’anar en mode indicatiu) (R-M)

posat que, en cas de

en aquest cas (p.ext.)