SUPLICI

el suplici de Tàntal SD, suplici de qui té a tocar allò que desitja sense poder-ho abastar / indica la situació turmentadora del qui veu o té a l’abast de la mà allò que desitja sense poder-ho aconseguir (IEC, EC)

Passejar per un centre comercial sense dur diners per a comprar és, per a ella, com el suplici de Tàntal

quedar amb la mel a la boca (p.ext.), quedar amb les ganes (p.ext.)