SUPLICAR

ajuntar les mans SV, unir els palmells de les mans amb els dits estirats o bé entrecreuats els d’una mà amb els de l’altra en actitud de pregar, suplicar, etc. (EC)

Aquell barri era ple de pobres que ajuntaven les mans per aconseguir diners

ficar els genolls en terra (p.ext.), allargar la mà (a algú) (p.ext.)

llançar-se als peus (d’algú) SV, suplicar algú instantment i humilment (EC)

Es va llançar als peus del Miquel per demanar-li que li deixés el cotxe

arrossegar-se als peus (d’algú), besar els peus (a algú), caure als peus (d’algú)