SUPLANTAR

fer caure (algú) de l’escambell SV, prendre a algú la situació preeminent, avantatjosa, en què es trobava (F)

Els seus opositors l’han fet caure de l’escam-bell amb calúmnies i males arts (R-M)

segar-li l’herba sota els peus (a algú), fer la traveta (a algú)

caure de l’escambell (inv.)

fer la traveta (a algú) SV, suplantar / posar entrebancs a algú per a fer-lo fracassar i ocupar el seu lloc (Fr, *)

Va fer la traveta a la seva directora perquè volia ocupar el seu lloc fos com fos

fer caure (algú) de l’escambell

fer-li la barba en eixut (a algú) SV, emparar-se d’allò que un altre pretén (R-M)

Tots dos volien obtenir aquella col·locació, però el gran li ha fet la barba en eixut, al seu germà, i se l’ha quedada ell (R-M)

segar-li l’herba sota els peus (a algú)

fer-se passar per SV, suplantar / fingir-se tal o tal cosa, obrar com si ho fos (R-M, *)

A París va fer-se passar per un comte rus; però aviat van descobrir l’engany / Per tal que no el descobrissin es va fer passar per estranger (R-M)

fer el paper de

fer veure (alguna cosa) (p.ext.)

segar-li l’herba sota els peus (a algú) SV, interferir les accions d’algú per tal d’ocupar el seu lloc o aprofitar-se de les circumstàncies en benefici propi / procurar de fer mal a algú, de perjudicar-lo, de suplantar-lo / suplantar-lo, maniobrar deslleialment contra ell (R-M, IEC, EC)

En Pere ha demanat el càrrec vacant, però hi ha algú que té molta influència i li està segant l’herba sota els peus; ben segur que el concediran a aquest altre / Els seus col·laboradors més immediats li seguen l’herba sota els peus (R-M, EC)

fer-li la barba en eixut (a algú), fer caure (algú) de l’escambell

guanyar (algú) per mà (p.ext.), passar al davant (d’algú) (p.ext.)