SUPERIOR

al cim de SP, al grau més alt, al rang més elevat

Ha arribat al cim de l’organigrama, és el màxim cap de l’empresa / Ha arribat al cim de la glòria

al capdamunt de, estar dalt de tot

donar-ne amb una cullereta SV, ésser superior a algú en coneixements, experiència, etc. (R)

És llestíssim. Mos ne dóna a tots amb una cullereta (R)

menjar-li sopes damunt es cap

[Mall.]

menjar-li sopes damunt es cap SV, ésser superior a algú en coneixements, experiència, etc. (R)

Per molt que diguin, a mi ningú me menja sopes damunt es cap (R)

donar-ne amb una cullereta

[Mall.]

per excel·lència SP, al grau més alt de qualitat / en grau eminent (R-M, IEC)

Segons el meu gust, l’aigua i el vi són les begudes per excel·lència / El tigre és el felí per excel·lència (R-M, IEC)

sens igual (p.ext.), sens par (p.ext.), sense parell (p.ext.), sense parió (p.ext.)

per sobre de SP, en una posició superior

Pensava que l’èxit personal estava per sobre de l’ètica moral / Creia que estava per damunt dels seus companys / Per damunt de les seves creences, va actuar lliurement (També s’usa amb la forma per damunt de)

venir-li ample (a algú) SV, ésser superior en finalitat o en complexitat a les possibilitats d’algú (IEC)

La feina li ve ampla; no sap dirigir els seus inferiors / Aquest càrrec li va ample, és superior a les seves aptituds (També s’usa amb el verb anar i amb el quantificador una mica en posició preadjectival. El subjecte denota càrrecs, responsabilitats, etc.) (*, IEC)

venir-li gros (a algú), venir-li gran (a algú)

venir-li gran (a algú) SV, ésser superior en finalitat o en complexitat a les possibilitats d’algú

Aquest nou càrrec que li han concedit li ve gran. No sé pas si sabrà estar a l’alçada de les circumstàncies (També s’usa amb el verb anar i amb el quantificador una mica en posició preadjectival. El subjecte denota càrrecs, responsabilitats, etc.)

venir-li ample (a algú), venir-li gros (a algú)