SUPERFICIALMENT

damunt damunt SAdv, superficialment / sense detenir-se o enfondir gaire (R-M, *)

Cavar damunt damunt (Fr)

per sobre, dessús dessús

dessús dessús SAdv, superficialment, sense detenir-se o enfondir gaire (A-M)

Cavant dessús dessús vaig trobar el tresor

per sobre, damunt damunt

per sobre SP, lleugerament, superficialment (EC)

Passa-hi un drap, encara que sigui molt per sobre / Escombrar per damunt (També s’usa amb la forma per damunt) (IEC, F)

dessús dessús, damunt damunt

un cop de (p.ext.), passar la planxa (p.ext.), passar l’escombra (p.ext.), passar el raspall (p.ext.), rentar-se com els gats (p.ext.)