SUPERFICIAL

a flor de SP, a la superfície de (IEC)

A flor de terra / És molt sensible, té el geni a flor de pell (EC, *)

a l’ensurada

arran de (p.ext.), a ras de terra (p.ext.)

foc de palla SN, parlant de passions, afectes, etc., que no fa un foc durador, com la palla (Fr)

La seva relació és foc de palla, trencaran qualsevol dia

foc d’encenalls, de quatre dies