SUPERFÍCIE

la cara real SD, la cara bona d’una cosa, la superfície que està a la vista (A-M)

En aquella col·lecció, havien col·locat les peces de manera que es veiés la cara real de totes les monedes

la cara bona, el costat bo, la cara de dalt

la faç de la terra SD, superfície de la Terra (IEC)

Sobre tota la faç de la terra / A mesura que volàvem cap a l’est, el sol deixava veure la faç de la terra (Fr, *)

sota la capa del cel (p.ext.), sota la capa del sol (p.ext.)