SUFOCAT

tenir fogots SV, sentir excessivament la calor (IEC)

Què feu amb la finestra oberta de bat a bat? Que teniu fogots? Per cert, que no fa gens de calor / Estiu i hivern sempre té fogots; no sent gens el fred (R-M)

anar a la fresca (p.ext.), anar lleuger de roba (p.ext.)