SUFICIENT

fer prou SV, aconseguir una cosa suficient (A-M)

Hem fet prou amb els diners que ens vas deixar

tenir prou

ja n’hi ha prou (p.ext.), fer el pes (p.ext.)

ja n’hi ha prou O, ésser suficient (A-M)

Ja n’hi ha prou, de queixar-se

fer prou (p.ext.)