SUCCESSIVAMENT

al seu torn SP, per ordre successiu i alternat (IEC)

Cadascú al seu torn (IEC)

ara l’un ara l’altre (p.ext.), per torn (p.ext.)

d’un en un SP, d’una manera successiva (EC)

Van arribar d’un en un (S’usa el mateix numeral com a complement de les dues preposicions)

ara l’un ara l’altre

un per un (v.f.), d’un a un (v.f.), en massa (ant.)

de mica en mica SP, gradualment / d’una manera lenta, mesurada i gradual (IEC, *)

De mica en mica s’omple la pica / A mesura que passin els dies s’aniran coneixent de mica en mica (EC, *)

a poc a poc

pas a pas (p.ext.), pam a pam (p.ext.), tot fent bitlles (p.ext.)

per torn SP, successivament / d’una manera successiva (R-M, *)

Fareu la guàrdia per torn; de dos en dos, fins a la matinada / Toca per torn (R-M, IEC)

ara l’un ara l’altre

al seu torn (p.ext.)