SUCCEIR

tenir efecte SV, realitzar-se / acomplir-se, esdevenir-se (IEC, *)

Demà tindrà efecte l’acte d’homenatge a l’escriptor (R-M)

tenir lloc