SUBTILITZAR

filar prim SV, ésser primmirat / raonar molt subtilment / subtilitzar (R-M, Fr, IEC)

No t’acceptarà el treball si no és perfecte; és un home que fila prim i costa d’acontentar-lo (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, gaire, molt, etc. en posició preadjectival) (R-M)

mirar prim, cagar prim, passar (alguna cosa) per tots els alambins

no tenir manies (ant.), posar els cinc sentits (en alguna cosa) (p.ext.), estar carregat de punyetes (p.ext.), tocat i posat (p.ext.)