SUBSTITUINT

en comptes de SP, substituint / reemplaçant algú o alguna cosa (R-M, *)

En comptes d’aquestes factures, val més que facis les d’aquella carpeta / En comptes d’ell hi hauries d’anar tu (R-M, *)

en lloc de, en substitució de

en compte de (v.f.), en detriment de (p.ext.)

en lloc de SP, substituint una cosa, acció, etc., per una altra (R-M)

Val més que hi vagis, en lloc de telefonar / Vindré jo en lloc d’ell (R-M, EC)

en comptes de, en substitució de

en substitució de SP, substitució / substituint algú o alguna cosa (Fr)

Vaig anar a la reunió en substitució de la Maria / En substitució d’aquest llibre, fes servir aquest altre manual

en lloc de, en comptes de