SUBSTÀNCIA

la quinta essència SD, nucli essencial, part més subtil d’una substància (EC)

La idea de promoure la poesia és la quinta essència d’aquest concurs

pedra filosofal (p.ext.)