SUBMERGIR-SE

treure fons SV, submergir-se fins a agafar grapats de sorra o terra del fons de l’aigua (A-M)

És bus i es dedica a treure fons