SUBJECTIVAMENT

a coneguda (d’algú) SP, segons l’apreciació de / a la manera de veure o d’apreciar (IEC, A-M)

Aquesta hipòtesi és inversemblant a coneguda dels especialistes en la matèria (R-M)

a parer (d’algú), a opinió (d’algú), a judici (d’algú)

per a si SP, expressió que indica la realitat en tant que subjectivitat, mediació reflexiva o negació de l’«en si» (EC)

Va guardar-se tot el que pensava per a si

en si (ant.)