SUBHASTA

en subhasta SP, dit d’allò que hom vol vendre adjudicant la venda al millor postor

Han posat tots els objectes de l’interior de la casa en subhasta

encendre la candela (p.ext.), cremar candeles (p.ext.), en venda (p.ext.)

hotel de vendes SN, establiment destinat a rebre i custodiar els mobles embargats judicialment, fins a l’hora de llur adjudicació / establiment que es dedica a vendre objectes per subhasta (EC, Fr)

Treballa en un hotel de vendes

mitja dita SQ, durant la darrera fase d’una venda a subhasta (la que era iniciada amb l’encesa de la candela), quantitat resultant de repartir entre els dos postors la diferència entre dues dites successives (EC)

Els dos postors ens vam haver de repartir mitja dita al final de la subhasta

encendre la candela (p.ext.)

treure de dita SV, oferir preu més alt que el que havia ofert el darrer postor (EC)

Jo havia ofert cent mil pessetes per aquell quadre, però l’altre postor ho va treure de dita

el més dient (p.ext.), el més donant (p.ext.)