SUAU

de fons SP, que acompanya sense destorbar (EC)

M’agrada tenir música de fons quan estudio

tenir bon tacte SV, ésser suau, etc., al tacte (EC)

Aquest teixit té bon tacte, el farem servir per fer uns bons llençols / Aquesta tela és de bon tacte, deu ésser de bona qualitat (També s’usa amb la forma de bon tacte)

fi com una seda (p.ext.)