SOVINT

a cada moment SP, tothora / molt sovint (R-M, IEC)

Teixint, pot succeir a cada moment que es trenqui el fil de l’ordit / Ho repeteix a cada moment (R-M, EC)

a tota hora, a cada instant, a cada punt, cada dos per tres, quart i moment, amb freqüència

a cada pas (p.ext.)

a cada pas SP, tothora / amb molta freqüència (R-M, *)

Quan llegeix, a cada pas pregunta coses que no entén / A cada passa li pregunta què ha de fer (També s’usa amb el nom passa) (R-M, *)

tot sovint

a cada instant (p.ext.), a cada moment (p.ext.)

ara i adés SCoord, sovint / gran nombre de vegades, freqüentment (R-M, *)

Ara i adés es produeixen petits moviments sísmics que no fan el lloc gaire agradable per a viure-hi / Anava ara i adés al seu poble; la ciutat l’aclaparava (R-M)

de tant en tant (p.ext.)

cada dos per tres SQ, sovint, amb freqüència (EC)

D’ençà que no treballa, cada dos per tres ve a casa per si el convidem a sopar, pobre home! (També s’usa amb la forma a dos per tres) (R-M)

amb freqüència, tot sovint, a cada punt, a cada instant

de tard en tard (ant.), cada dia (p.ext.)

dia per altre i dos arreu SCoord, molt sovint; un dia sí l’altre també (EC)

No sé per què no s’avenen gens. Es barallen dia per altre i dos arreu

un dia sí i l’altre també, cada dia, de dia en dia, un dia part altre i dos arreu

un dia no i l’altre tampoc (ant.)

espès i menut SCoord, sovint, amb gran freqüència (A-M)

Em diu mentides espès i menut. Com vols que el me cregui?

sovint i menut, tot sovint

[Bal. (A-M)]

sovint i menut SCoord, repetides vegades (IEC)

No és la primera vegada que roba. Es veu que ho fa sovint i menut

tot sovint

de tant en tant (ant.)

espès i menut (Bal.)

un dia part altre SQ, cada dos dies / un sí i l’altre no, alternant (A-M)

Tenim escola un dia part altre / Cal portar el nen al metge un dia part altre (També s’usa amb els noms any, mes, setmana, etc.) (A-M, *)

un dia sí i un altre no, un dia sí un dia no, dia per altre

un dia part altre i dos arreu (p.ext.)