SOTMETRE'S

besar el cul (a algú) SV, mostrar-se baixament servil envers algú / ésser-li serf interessadament / subjectar-s’hi servilment o adular-lo amb mires interessades (EC, R-M, A-M)

Va reconèixer que besava el cul als seus superiors per a millorar la seva situació laboral / Sempre li besa el cul perquè sap que en pot obtenir benefici / I em va dir: «si vols millorar la teva posició besa el cul dels teus superiors» (*, R-M, R-M)

besar els peus (a algú), llepar el cul (a algú), doblegar l’esquena, fer el cul gros (a algú)

caure a les mans (d’algú) SV, estar sota la discreció d’algú (R-M)

Mira de no caure a les mans d’aquell inspector. És molt poc comprensiu / Si els diners han caigut a les seves urpes no els veuràs mai més (També s’usa amb els noms grapa i urpa) (R-M, *)

caure a les arpes del llop, caure dins les ungles (d’algú), a discreció (d’algú)

caure a mans (d’algú) (v.f.), caure en mans (d’algú) (v.f.), caure en les mans (d’algú) (v.f.), treure (algú) de les arpes (d’algú) (inv.)

caure dins les ungles (d’algú) SV, caure dins el poder d’algú, venir a dependre d’ell (A-M)

Va caure dins les ungles de l’enemic

caure a les mans (d’algú)

posar les ungles damunt (algú) (inv.)

doblegar l’esquena SV, mostrar-se servil (R-M)

Quan reclames els teus drets no et cal doblegar l’esquena (R-M)

ajupir l’esquena, abaixar el cap, donar el braç a tòrcer

passar pel tubo SV, sotmetre’s a una disciplina estricta

Tots els nens passaven pel tubo en aquell orfenat / Si vols pilotar aquest avió, hauràs de passar pel tubo i obeir les normes

passar per l’adreçador, passar per les baquetes, passar per ací o per la porta

fer-li fer la missa plana (a algú) (inv.), collar els cargols (a algú) (inv.)

[tubo: mot no registrat a l’IEC]

passar per l’adreçador SV, ésser obligat a comportar-se segons unes determinades normes / ésser obligat a fer una cosa / haver de fer quelcom vulgues no vulgues (R-M, IEC, EC)

Ell protestava i rondinava, però en aquella empresa no es fan concessions especials a ningú i ha hagut de passar per l’adreçador (R-M)

passar per la pedra, passar per les baquetes, passar per l’aplanador, posar el peu a rotlle, passar pel tubo, passar per ací o per la porta, passar per la mola

fer passar per un cós d’agulla (a algú) (inv.), abaixar el cap (p.ext.), fer la farina blana (p.ext.), passar per les forques caudines (p.ext.), fer-li fer la missa plana (a algú) (p.ext.)

passar per les baquetes SV, sotmetre’s a una imposició desagradable / passar per situacions difícils i angunioses (R-M, A-M)

No teniu altra solució que passar per les baquetes; aquesta actuació vostra ha de ser sotmesa a consideració de la Junta (R-M)

passar per l’adreçador, passar pel tubo

passar per les forques caudines (p.ext.)