SOTA

al dessota de SP, sota, davall (EC)

Al dessota de la finestra / Encara no ho has trobat, però si és al dessota (El complement és opcional) (EC, *)

a sota de

a sobre de (ant.), al dessobre de (ant.)

entre carn i pell SP, sota mateix de la pell (IEC)

Li ha quedat l’espina del cactus entre carn i pell

la cara de sota SD, cara o part d’una cosa oposada al dret

Quina és la cara de sota d’aquesta roba?

la cara dolenta

la cara de dalt (ant.)