SOSTRE

cel ras SN, fals sostre fet de materials lleugers i col·locat sota el sostre estructural que serveix per a aïllar tèrmicament, disminuir l’alçària o amagar els elements estructurals o les instal·lacions / sostre llis, sense bigues visibles (IEC, EC)

Aquest cap de setmana han posat el cel ras, d’aquesta manera l’habitació no costarà tant d’escalfar-se