SOSPITAR

fer la sensació (d’alguna cosa) SV, algú, sospitar alguna cosa (IEC)

Em fa la sensació que avui plourà / Ens fa la sensació que ens han enganyat / Fa la sensació que hagi de ploure (IEC, IEC, *)

tenir la sensació (d’alguna cosa), fer-se comptes (d’alguna cosa)

tenir la sensació (d’alguna cosa) SV, sospitar alguna cosa (IEC)

Tenim la sensació que ens han enganyat (IEC)

fer la sensació (d’alguna cosa)

tenir mals ensums (d’algú) SV, intuir el comportament (negatiu) d’algú (R-M)

Tinc mals ensums d’ell, actua d’una manera que fa que no hi acabi de confiar

pensar malament (d’algú)

tenir bons ensums (d’algú) (ant.), tenir nas (p ext.), tenir (algú) en mal concepte (p.ext.), mirar (algú) de reüll (p.ext.)

xiular-li les orelles (a algú) O, tenir indicis vagues / (algú) sospitar que els altres diuen mal d’ell en absència seva / arribar-li la notícia del que diuen d’ell en absència seva (R-M, IEC, EC)

No sé per què, però em xiulen les orelles que demà arribaran tots els visitants i ens vindrà la feina (R-M)

fer tiretes (d’algú) (p.ext.), dir mal (d’algú) (p.ext.), parlar malament de (p.ext.), anar a llengües de la gent (p.ext.)