SOSPITA

aixecar la llebre SV, promoure, fer notar, quelcom, donant lloc que algun altre pugui aprofitar-se’n / promoure una qüestió, la difusió d’una notícia, ésser l’iniciador d’alguna cosa, fer notar quelcom donant lloc que algú altre pugui aprofitar-se’n (IEC, EC)

Pronunciant aquelles paraules, va aixecar la llebre i tothom va poder saber de part de qui estava (També s’usa amb el verb alçar)

moure la llebre