SORTOSAMENT

per la gràcia de Déu SP, expressió afegida sovint al títol de monarques o caps d’estat de països cristians (EC)

Isabel II és reina d’Anglaterra per la gràcia de Déu

sort que SN, fórmula amb què s’inicia una frase indicadora d’una acció o fet que ha evitat un mal o conjurat un perill

Sort que vas poder socórrer algunes víctimes de la catàstrofe

ventura que, per sort, bon goig que

ventura que SN, fórmula amb què s’inicia una frase indicadora d’una acció o fet que ha evitat un mal o conjurat un perill (A-M)

Ventura que al meu Gervasi cap dona se’l mirava (A-M)

sort que, per sort, bon goig que