SORT

baixar del cel SV, ésser providencial (R-M)

Sort que ja ets aquí; baixes del cel; m’has d’aclarir una qüestió que no entenc / Aquesta ajuda baixa del cel; ara podrem adquirir els nous locals (S’usa normalment en forma perfectiva) (R-M)

caure del cel, caure dels núvols, baixar dels núvols, plogut del cel, davallat del cel

cop de sort (p.ext.)

cop de sort SN, sort esdevinguda en un moment sobtat i fortuït

Què me’n dius, del cop de sort que va tenir el teu germà l’altre dia amb la loteria? / Comprar aquell pis abans de l’increment de demanda d’habitatges va ser un cop de sort per a ell, perquè, en poc temps, l’edifici es va revalorar molt

mal tanto (ant.), cop de gràcia (ant.), revés de fortuna (ant.), caure del cel (p.ext.), venir Déu a veure (algú) (p.ext.), baixar del cel (p.ext.), córrer bons aires (p.ext.)

i encara SConj, locució que denota que el mal, el dany, etc., ha estat menor que no hauria pogut ésser (IEC)

Hi va perdre un braç, i encara! (EC)

i encara gràcies, i encara sort

i encara gràcies SConj, locució que denota que el mal, el dany, etc., ha estat menor que no hauria pogut ésser (IEC)

Ens pagaran una misèria i encara gràcies! (EC)

i encara, i encara sort

i encara sort SConj, locució que denota que el mal, el dany, etc., ha estat menor que no hauria pogut ésser (IEC)

I encara sort que no ens han encomanat la malaltia! / I encara sort que ha trobat feina! (IEC, EC)

i encara, i encara gràcies

la roda de la fortuna SD, volubilitat de la sort i de les vicissituds de les coses humanes (EC)

Ningú no sap per on el portarà la roda de la fortuna

el fil de la vida (p.ext.)

molta merda SQ, expressió usada per a desitjar sort; normalment s’usa en el món del teatre, entre els actors, per a desitjar-se sort abans d’estrenar una obra

D’aquí a cinc minuts aixequem el teló. Així que, molta merda a tots! / —Tinc examen de naturals.Doncs, molta merda!

quina llet SQ, quina sort (R-M)

Quina llet que has tingut! Has guanyat a la primera ocasió (R-M)

tira peixet

tenir llet (p.ext.)

tira peixet O, expressió que pondera la sort que li ha escaigut a algú / exclamació amb què se significa que algú pot estar ben content d’allò que li ha escaigut / exclamació de congratulació per una bona notícia, per un bon resultat, etc. / exclamació amb què s’expressa alegria, eufòria, entusiasme per una bona notícia, per un bon resultat, etc. (R-M, IEC, EC, A-M)

T’han donat ajut per a la teva recerca? Tira peixet!; ja pots estar content (R-M)

quina llet, tira que et toc