SORRAMOLL

arenes movedisses SN, sorral aigualós

Aquest paratge és ple d’arenes movedisses, així que millor que aneu en compte (També s’usa amb el nom sorra)