SORPRENDRE'S

caure d’esquena SV, sorprendre’s en gran manera / sorprendre’s, admirar-se, etc., granment, quedar-se perplex (R-M, EC)

Una notícia tan sensacional farà caure d’esquena més de quatre / En veure tanta bellesa tothom va caure d’esquena (R-M, EC)

caure de cul

quedar de pedra (p.ext.)

caure de cul SV, ésser fortament impressionat per una notícia inesperada, la visió d’alguna cosa (EC)

Aquella reacció de nen petit m’ha fet caure de cul, no me l’esperava

caure d’esquena

quedar de pedra (p.ext.)

no saber avenir-se (d’alguna cosa) SV, estranyar-se granment d’alguna cosa (EC)

No se sabien avenir de veure’l tan alt / Al principi no sabia avenir-se que el seu fill fos homosexual, però després ja ho va acceptar (R-M, *)

no saber-se acabar (alguna cosa), fer-se creus (d’alguna cosa), no poder-se acabar (alguna cosa)

venir de nou (a algú) (p.ext.)

obrir uns ulls com unes taronges SV, obrir molt els ulls de sorpresa, d’admiració, per vigilància (IEC)

Quan li van dir que seria pare va obrir uns ulls com unes taronges / Va obrir uns ulls com unes taronges, perquè li semblava impossible el que estava veient

posar uns ulls com unes taronges, fer uns ulls com unes taronges

quedar amb un pam de nas (p.ext.), fer-li pampallugues els ulls (a algú) (p.ext.)

perdre la paraula SV, fórmula que s’usa amb el significat de quedar suspès d’admiració, de por (A-M)

La inesperada entrada del director li va fer perdre la paraula; precisament estava parlant d’ell (R-M)

deixar (algú) sense paraula (inv.), deixar (algú) sense resposta (inv.), quedar de pedra (p.ext.)

posar uns ulls com unes taronges SV, obrir molt els ulls de sorpresa, d’admiració, per vigilància (IEC)

Quan li van anunciar que era el guanyador del certamen de poesia va posar uns ulls com unes taronges

fer uns ulls com unes taronges, obrir uns ulls com unes taronges

quedar amb un pam de nas (p.ext.), fer-li pampallugues els ulls (a algú) (p.ext.)

veure visions SV, sorprendre’s molt (R-M)

Veig visions! És impossible que en Joan vagi begut / Em sembla que veig visions. Amb qui s’està fent un petó ta mare?

quedar de pedra (p.ext.), restar com qui veu visions (p.ext.), deixar (algú) com qui veu visions (p.ext.)