SORPRÈS

quedar amb un pam de boca oberta SV, admirar-se, sorprendre’s / expressió emprada per a ponderar la badoqueria (R-M, IEC)

Quan li vaig explicar aquella notícia tan sorprenent, es va quedar amb un pam de boca oberta (També s’usa amb els verbs estar, restar, etc.)

quedar amb un pam de nas, quedar amb un peu enlaire

deixar (algú) amb un pam de boca oberta (inv.)

quedar amb un pam de nas SV, sorprès / quedar sorprès (Fr, *)

El protagonista de la pel·lícula va quedar amb un pam de nas quan li van comunicar que el seu fill era d’una altra raça (També s’usa amb els verbs estar, restar, etc.)

quedar amb un peu enlaire, quedar amb un pam de boca oberta, restar amb la boca oberta, sense alè

deixar (algú) amb un pam de nas (inv.), restar a les fosques (p.ext.), fer uns ulls com unes taronges (p.ext.), obrir uns ulls com unes taronges (p.ext.), posar uns ulls com unes taronges (p.ext.)

quedar amb un peu enlaire SV, sorprendre’s molt (R-M)

Quan ens ha dit què havia succeït, ens hem quedat amb un peu enlaire; mai no hauríem imaginat una cosa semblant (També s’usa amb els verbs estar, restar, etc.) (R-M)

quedar amb un pam de nas, quedar amb un pam de boca oberta, restar amb la boca oberta, quedar de pedra

deixar (algú) amb un peu enlaire (inv.)

quedar blau SV, (quedar) astorat, esbalaït (EC)

Després de la notícia es va quedar blau (També s’usa amb el verb estar)

quedar verd, quedar parat, restar clavat en terra, quedar d’una peça, quedar de pasta de moniato, quedar de pedra, quedar mort, quedar glaçat

deixar (algú) blau (inv.)

quedar d’una peça SV, sorprès / quedar astorat, esbalaït (R-M, *)

Quan li vàrem dir què passava, es va quedar d’una peça; no s’ho volia creure (També s’usa amb el verb restar i amb la forma quedar tot d’una peça) (R-M)

quedar de pedra, quedar blau, restar clavat en terra, quedar verd, quedar de pasta de moniato, quedar parat, quedar mort, quedar glaçat, sense alè

deixar (algú) d’una peça (inv.)

quedar de pasta de moniato SV, quedar-se extremament sorprès

Quan m’ha ofert feina he quedat de pasta de moniato, no m’ho esperava gens

quedar glaçat, quedar sense paraula, quedar blau, restar clavat en terra, quedar d’una peça, quedar verd, quedar parat, quedar de pedra, quedar mort

quedar de pedra SV, sorprendre’s en gran manera (R-M)

Davant de tanta gosadia, tots vam quedar de pedra; ens semblava impossible (També s’usa amb els verbs restar, romandre, etc. i amb l’adjectiu petrificat) (R-M)

quedar sense paraula, quedar sense resposta, quedar mort, quedar parat, quedar verd, quedar amb un peu enlaire, quedar d’una peça, quedar glaçat, caure de cul, quedar blau, restar clavat en terra, quedar de pasta de moniato

deixar (algú) de pedra (inv.), quedar fred (p.ext.)

quedar glaçat SV, sorprendre’s en gran manera; atonir-se / restar estupefacte per una impressió forta, especialment de por o de sorpresa (R-M, EC)

En veure’l arribar va quedar glaçat; no esperava que tingués el valor de tornar (També s’usa amb el verb restar) (R-M)

quedar de pedra, quedar de pasta de moniato, quedar mort, quedar parat, quedar blau, restar clavat en terra, quedar d’una peça, quedar verd

deixar (algú) glaçat (inv.), segament de cames (p.ext.)

quedar mort SV, sorprendre’s extraordinàriament i desagradable / restar desconcertat, sorprès o decebut granment / quedar molt sorprès o esporuguit (Fr, IEC, A-M)

En veure que li havien pres la cartera ha quedat mort; no s’explica com ni quan ho han pogut fer / Ha estat una sorpresa molt desagradable: ha quedat ben mort (També s’usa amb el verb restar i amb el modificador ben en posició preadjectival) (R-M, *)

quedar de pedra, quedar parat, quedar glaçat, quedar verd, quedar blau, restar clavat en terra, quedar d’una peça, quedar de pasta de moniato

deixar mort (algú) (inv.)

quedar parat SV, sorprendre’s molt / restar fortament sorprès (R-M, IEC)

M’he quedat parat en veure que aquest noi s’ha fet tan gran / Ha quedat ben parat de trobar-te aquí (També s’usa amb el verb restar i amb el modificador ben en posició preadjectival) (R-M, *)

quedar de pedra, quedar glaçat, quedar mort, quedar blau, quedar verd, restar clavat en terra, quedar d’una peça, quedar de pasta de moniato

deixar (algú) parat (inv.)

quedar sense paraula SV, quedar molt sorprès (R-M)

En veure aquell regal tan extraordinari va quedar sense paraula. Era una peça raríssima per a la seva col·lecció (També s’usa amb els verbs restar, romandre, etc.) (R-M)

quedar de pedra, quedar de pasta de moniato, quedar sense resposta

deixar (algú) sense paraula (inv.), no tenir paraules (p.ext.), no trobar paraules (p.ext.)

quedar sense resposta SV, quedar sense saber què dir ni respondre

Va parlar tan bé que l’auditori va quedar sense resposta (També s’usa amb els verbs restar, romandre, etc.)

quedar de pedra, quedar sense paraula

deixar (algú) sense resposta (inv.)

quedar verd SV, sorprendre’s molt / sorprendre’s desagradablement / restar desagradablement sorprès (R-M, Fr, IEC)

Quan ha sentit, la notícia ha quedat verd / En oir aquells insults em vaig quedar verd; mai no l’hauria cregut capaç de dir aquelles paraulotes (També s’usa amb el verb estar) (*, R-M)

quedar mort, quedar parat, quedar blau, quedar de pedra, restar clavat en terra, quedar d’una peça, quedar de pasta de moniato, quedar glaçat

restar amb la boca oberta SV, (quedar) sorprès (R-M)

Vam restar amb la boca oberta davant d’aquell espectacle tan sorprenent

quedar amb un pam de nas, quedar amb un peu enlaire

deixar (algú) amb la boca oberta (inv.)

restar clavat en terra SV, no poder actuar per por, esbalaïment, etc. (IEC)

Aquella visió tan inesperada el va sobtar tant que va restar clavat en terra, sense poder dir res (També s’usa amb el verb quedar)

quedar blau, quedar d’una peça, quedar verd, quedar de pasta de moniato, quedar parat, quedar de pedra, quedar mort, quedar glaçat

restar clavat a terra (v.f.), deixar (algú) clavat en terra (inv.)

sense alè SP, sorprès / quedar sorprès, o deixar sorprès (R-M, *)

Aquella revelació era espantosa; ens va deixar tots sense alè / M’he quedat sense alè en sentir les coses horribles que t’han fet (R-M)

quedar amb un pam de nas, quedar d’una peça, deixar (algú) amb un pam de nas, deixar (algú) amb la boca oberta