SOROLLOSAMENT

a so de tabals SP, amb gran remor o publicitat (A-M)

Sí, ja té el títol; ho fa saber a so de tabals. N’està tot cofoi / Les dues famílies es van barallar a so de tambors, se’n va assabentar tot el barri (També s’usa amb la forma a so de tambors) (R-M, A-M)

a so de bombo i platerets

a so de tabal (v.f.), a la sorda (ant.)