SOROLLÓS

ésser més el soroll que les nous O, expressió que hom aplica a alguna cosa que no té pas la importància que sembla pel soroll o renou que mou (EC)

Hi ha hagut molts crits, però en definitiva no ha passat res; ha estat més el soroll que les nous / L’accident de trànsit que ha tingut no ha estat greu, és més el soroll que les nous (R-M, *)

no haver-n’hi per a tant