SOROLL

ésser un galliner SV, haver-hi una gran cridòria que fa que no s’entenguin els uns amb els altres (IEC)

Tothom parla alhora: això és un galliner! (EC)

mercat de Calaf, semblar que maten el porc, olla de grills, orgue de gats

xafarranxo de combat (p.ext.)

nyic-nyic SN, onomatopeia d’un soroll insistent i desagradable (EC)

Vaig sentir tota la nit el nyic-nyic dels porticons

zum-zum (p.ext.)

[Reduplicatiu]

orgue de gats SN, es diu de sons o de veus desagradables (Fr)

És clar que no t’hi entens, si és un orgue de gats / Feien molt xivarri, semblava un orgue de gats (R-M, *)

olla de grills, ésser un galliner, orgue de raons

soroll de fons SN, soroll obtingut a la sortida d’un amplificador en absència de senyal d’entrada (EC)

No se sentia la música, però sí que se sentia un molest soroll de fons

xiu-xiu (p.ext.)