SORNEGUERIA

mira-te’l O, expressió usada per a indicar sornegueria

Mira-te’l, quina fila que fa amb aquest vestit tan lleig! (També s’usa amb les formes mira-te-la, mireu-te’ls. De vegades es pronuncia [’mital])