SONSEJAR

fer el sonso SV, fer el desentès o el beneit (A-M)

Quan li donen una feina, sempre fa el sonso

fer el desentès

fer orelles de marxant (p.ext.), fer el paper de met (p.ext.), tancar l’orella (a alguna cosa) (p.ext.)