SONDAR

prendre-li el pols (a algú) SV, sondar les intencions d’algú / observar-lo discretament per deduir el seu estat d’ànim, la seva opinió, les seves intencions (IEC, A-M)

En Joan és una persona a qui és fàcil de prendre-li el pols i saber per on et sortirà

formar expedient (a algú) (p.ext.)