SONAR

engegar les campanes al vol SV, tocar / fer tocar les campanes, sonar (Fr, *)

Han engegat les campanes al vol i m’han despertat amb un bon ensurt

llançar les campanes al vol

parlar castellà SV, un atuell de terrissa fer so d’esquerdat (Fr)

Ha comprovat que el gerro no parli castellà

rompre el silenci SV, produir algun so (R-M)

Una forta explosió va rompre el silenci; però ningú no va saber d’on procedia / Un tro fortíssim va rompre el silenci (També s’usa amb el verb trencar) (R-M)

a la quieta (ant.)