SOMRIURE

esclarir-se-li la cara (a algú) O, palesar algú en el seu semblant que li ha tornat l’alegria, la tranquil·litat d’esperit, etc. (EC)

Si li toca la grossa de Nadal se li esclarirà la cara de cop

eixamplar-se-li el cor (a algú) (p.ext.)

fer la mitja rialla SV, somriure / riure lleument, sense soroll, amb un simple moviment de llavis (IEC, *)

En veure’ns va fer la mitja rialla